BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 78

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78

im. Piotra Michałowskiego

w Krakowie

ul. Jaskrowa 5

31-990 Kraków

                                                                                      

 

zapraszamy na stronę naszej szkoły

 

www.szkola78.pl

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie  na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.