Gospodarka w statystyce

 

Poniżej wyszczególniono linki do serwisów zawierających informacje statystyczne i analizy społeczno-gospodarcze dotyczące Krakowa.


Raporty o stanie Miasta opracowywane corocznie od 1991 roku prezentują kompleksowo sytuację społeczno-gospodarczą Krakowa. Oprócz syntetycznych zestawień tabelarycznych zawiera również część opisy zjawisk i trendów we wszystkich dziedzinach życia Miasta. Więcej >

 

Kraków w liczbach/Krakow in Numbers opracowywany corocznie od 2005 roku prezentuje najważniejsze wskaźniki dla poszczególnych dziedzin funkcjonowania Miasta. Dostępny jest także w angielskiej wersji językowej. Więcej >

 

Biuletyn Statystyczny Miasta Krakowa/Statistical Bulletin of the City of Krakow - kwartalnik prezentujący dane statystyczne pozyskiwane przez Urząd Statystyczny w Krakowie w ramach Programu Badań Statystycznych. Publikacja zawiera opisy w języku angielskim. Więcej >

 

Krakowski Rynek Nieruchomości/ Krakow Real Estate Market - coroczny raport opisujący zmiany na krakowskim rynku mieszkań, powierzchni komercyjnych, domów oraz gruntów. Dostępny jest także w angielskiej wersji językowej. Więcej >