Strategia Rozwoju Krakowa Tu chcę żyć. Kraków 2030.

 

Strategia Rozwoju Krakowa "Tu chcę żyć. Kraków 2030." jest dokumentem określającym podstawowe kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego w dłuższym okresie czasu. Dokument ten aktualizuje dotychczasową strategię z 2005 r., czyli na nowo ukierunkowuje rozwój miasta w najbliższych kilkunastu latach. Jest efektem partycypacyjnego procesu, który rozpoczął się w 2013 r. W tworzeniu nowej Strategii dla Krakowa uczestniczyli przedstawicielki i przedstawiciele społeczności Krakowa, w tym m.in.: aktywiści, naukowcy, przedsiębiorcy, eksperci. Podczas debat, warsztatów, konferencji, hackathonu czy za pomocą ankiety internetowej dzielili się swoimi pomysłami na ulepszenie miasta.

 

 

 

Archiwum

 

Strategia Rozwoju Krakowa 1999

Strategia Rozwoju Krakowa 2005