Raporty z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa odnoszące się do Strategii Rozwoju Krakowa z 2005 roku

 • Raport z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa za 2017 rok [pdf 3 MB]
 • Raport z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa za 2016 rok [pdf 1,6 MB]
 • Raport z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa za 2015 rok [pdf 1,6 MB]
 • Raport z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa za 2014 rok [pdf 2,8 MB]
 • Raport z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa za 2013 rok [pdf 2,6 MB]

 • Raport z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa za 2012 rok [pdf 3,3 MB]

 • Raport z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa za 2011 rok [pdf 1,3 MB]

 • Raport z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa za 2010 rok [pdf 1,8 MB]

 • Raport z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa za 2009 rok [pdf 2,1 MB]

 • Raport z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa za 2008 rok [pdf 2,3 MB]

 • Raport z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa za 2007 rok [pdf 1,2 MB]

 • Raport Prezydenta Miasta Krakowa z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. [pdf 1,2 MB]

 • Raport Prezydenta Miasta Krakowa z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa za okres od 14 kwietnia 2005 r. do 13 kwietnia 2006 r. [pdf 1,2 MB]