Spółki Miasta Krakowa


JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI MIASTA KRAKOWA

Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej i inwestycyjnej spółek, w których Prezydent Miasta Krakowa pełni funkcję zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia

 

 

SPÓŁKI Z UDZIAŁEM MIASTA KRAKOWA

 

FUNDACJE POWOŁANE PRZEZ MIASTO KRAKÓW LUB Z UDZIAŁEM MIASTA KRAKOWA

PRYWATYZACJA

APORTY DO SPÓŁEK MIEJSKICH

ZASADY WYNAGRADZANIA ORGANÓW SPÓŁEK 

ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO