Najwyższym wyróżnieniem Rady Miasta Krakowa jest tytuł

Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa,

nadawany w dowód uznania składanego zasłużonym osobom

dla Krakowa i niepodległej Polski.


Uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa:

Uchwała Nr XX/172/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2003 r.

Uchwała Nr XXI/344/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r.

Uchwała Nr LXXXV/1836/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2017 r.

 

 

Honorowi Obywatele Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa III Rzeczpospolitej

I kadencja 1990-1994

II kadencja 1994-1998

III kadencja 1998-2002

IV kadencja 2002-2006

V kadencja 2006-2010

VI kadencja 2010-2014

VII kadencja 2014-2018

VIII kadencja 2018-2023

 

 

Honorowi Obywatele Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa:

Honorowi Obywatele Podgórza

 

Honorowi Obywatele Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa do roku 1990

1850             

Dr Andrzej Ettmayer d'Adelsburg, Naczelnik Wysokiej C.K. Komisji Gubernialnej w Krakowie (grudzień 1850 r.)


1857             

Henryk Jarosław hr. Clam - Martinic, Prezydent Krajowy w Krakowie dla Galicji Zachodniej (maj 1857 r.)

 

1858


Andrzej Seidler - Wiślański, Burmistrz m. Krakowa i Naczelnik Wydziału (4 listopada 1858 r.)

"...za zasługi dla miasta..."

 

1860


Fryderyk Wukasowicz (Vukassovich), Naczelnik Rządu Krajowego (3 maja 1860 r.)

"...za zasługi dla miasta i Galicji..."

 

1861


Adam hr. Potocki, Poseł do Rady Państwa w Wiedniu (18 września 1861 r.)

"...w dowód szacunku i uznania (...) posłom do Rady Państwa z Sejmu Galicyjskiego wybranym, których nazwiska chlubnie zapisała historia w swej księdze, a miasto nasze zawsze ze czcią wspomina..."


1861


Prof. dr Józef Dietl, Poseł do Rady Państwa w Wiedniu (18 września 1861 r.)

"...w dowód szacunku i uznania (...) posłom do Rady Państwa z Sejmu Galicyjskiego wybranym, których nazwiska chlubnie zapisała historia w swej księdze, a miasto nasze zawsze ze czcią wspomina..."


1861


Dr Franciszek Smolka, Poseł do Rady Państwa w Wiedniu (18 września 1861 r.

"...w dowód szacunku i uznania (...) podsłom do Rady Państwa z Sejmu Galicyjskiego wybranym, których nazwiska chlubnie zapisała historia w swej księdze, a miasto nasze zawsze ze czcią wspomina..."

 

1866


Ryszard Balcredi, Minister Stanu Austrii (18 października 1866 r.)


1867


Agenor hr. Gołuchowski, Namiestnik Galicji (3 stycznia 1867 r.)

"...za zasługi dla kraju..."


1868


Ludwik Possiger - Choborski, Prezydent Namiestnictwa we Lwowie (3 grudnia 1868 r.)

"...okazywaną swą życzliwością dla miasta naszego wszstkich serca sobie pozyskał..."


1869


Ludwik Rulikowski ze Świtarzowa (14 września 1869 r.)

"...za dar złożony w instrumentach naukowych i książkach dla instytucji naukowych w Krakowie..."


1880


Władysław Czartoryski (14 września 1869 r.)

"...za przekazanie miastu Zbiorów Pułaskich XX. Czartoryskich, wzbogaconych o własną kolekcję dzieł sztuki, archiwalia i księgozbiór, co przyczyniło się do zorganizowania Muzeum i Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie".


1881


Dr Mikołaj Zyblikiewicz, Marszałek Sejmu Krajowego (1 lutego 1881 r.)

"...w uznaniu znakomitych dla miasta położonych zasług przez (...) dotychczasowego swego prezydenta..."


1881


Prof. dr Józef Majer, Prezes Akademii Umiejętności (21 maja 1881 r.)

"...w uznaniu znakomitych licznych i wielkich zasług, jakie położył dla narodu i dla miasta naszego".1882


Jan Matejko, Dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych (18 października 1882 r.)

"Dla uczczenia znakomitych zasług, położonych dla sztuk pięknych oraz dla wyrażenia wdzięczności za królewski dar (...) arcydzieła <Hołdu Pruskiego>..."

Laureat w proteście zwrócił dyplom 23 maja 1892 roku,  w związku z decyzją o wyburzeniu budynków szpitalnych i kościoła św. Ducha.1886


Oktaw Pietruski, Zastępca Marszałka Sejmu Krajowego i Prezes Wydziału Krajowego we Lwowie
(1 kwietnia 1886 r.)

"...zasłużonemu urzędnikowi galicyjskiemu z okazji 25-lecia nienagannej służby państwowej".


1886


Henryk Kieszkowski, Dyrektor Towrzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń i radny m. Krakowa (1 kwietnia 1886 r.)

"...zasłużonemu urzędnikowi galicyjskiemu z okazji 25-lecia nienagannej służby państwowej".1887


Prof. dr Julian Dunajewski, Minister Skarbu Austro-Węgier (2 czerwca 1887 r.)

"Aby dać wyraz hłdu i czci i wdzięczności Rada miasta Krakowa (...) uchwaliła (...) by w ten sposób dla pamięci potomnych zapisać Twoje imię, jako wielce zasłużonego rodaka".


1888


Dr Franciszek Smolka (powtórnie - 1. w 1861 r.), Członek  Izby Panów i Prezes Koła Polskiego w Wiedniu
(16 października 1888 r.)1890


Dr Paweł Popiel (6 maja 1890 r.)

"...w uznaniu jego zasług położonych przy ratowaniu zabytków Krakowa oraz przy założeniu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego..."1894


Dr Feliks Szlachtowski, b. Prezydent m. Krakowa (2 lutego 1894 r.)

"...w uznaniu jego zasług dla miasta jako radcy i prezydenta w latach 1883-93..."


1894


Kazimierz hr. Badeni, Namiestnik Galicji (17 grudnia 1894 r.)

"...w uznaniu szczególnych zasług Jego około miasta Krakowa..."1908


Prof. dr Maciej Jakubowski, emerytowany profesor UJ, b. rektor UJ (6 lutego 1908 r.)

"...z okazji  jubileuszu 40-lecia pracy lekarskiej i naukowej..."1912


Władysław Żeleński, kompozytor (23 listopada 1912 r.)

"...w uznaniu jego zasług położonych na nowie polskiej muzyki oraz jako założycielowi i kierownikowi instytucji pielęgnujących polską muzykę..."


1917


Dr Tadeusz Rutowski, Prezydent Lwowa (18 listopada 1917 r.)

"...za organizowanie Legionów i obronę Lwowa w 1914..."1932


Ks. biskup Władysław Bandurski (28 stycznia 1932 r.)

"...płomiennemu patriocie, który w czasie I wojny światowej (...) zaangażował się czynnie w poparcie polskiego czynu zbrojnego..."1933


Józef Piłsudski I Marszałek Polski, b. Naczelnik Państwa, Minister Spraw Wojskowych i Generalnych
Inspektor Sił Zbrojnych
(3 października 1933 r.)1937


Ks. Adam Stefan Sapieha, Ksiązę Arcybiskup Metropolita Krakowski (12 czerwca 1937 r.)


1951


Ludwik Solski, aktor, nestor sceny polskiej (28 kwietnia 1951 r.)

"...w 75-lecie pracy scenicznej..."

 

Uchwała Nr LI/357/92 Rady Miasta Krakowa w sprawie Honorowego Obywatelstwa Krakowa