Honorowi Obywatele Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

w VII kadencji 2014-2018

 

 

Profesor Jerzy Buzek

mężowi stanu, Premierowi Rządu RP, Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, w dowód uznania Jego szczególnych zasług dla Krakowa, dla przemian demokratycznych w Polsce i modernizacji Europy, Jego sukcesów w działalności politycznej w kraju i na arenie międzynarodowej oraz w pracy społecznej i naukowej

 

Uchwała Nr XXI/320/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 08 lipca 2015 r.

 

Pani Biserca Rajčić

wybitnej serbskiej tłumaczce literatury polskiej, mieszkance Belgradu od wielu lat związanej z Krakowem i środowiskami twórczymi tego miasta, popularyzatorce literatury polskiej za granicą, ambasadorce polskiej kultury w Serbii, w dowód uznania Jej szczególnych zasług

 

Uchwała Nr C/2583/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

Pan Profesor Janusz Skalski

lekarzowi, kardiochirurgowi, Kierownikowi Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – Prokocimiu, który jako ofiarny lekarz uratował wiele istnień ludzkich, w osobach małych dzieci, w dowód uznania Jego szczególnych zasług

 

Uchwała Nr C/2584/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2018 r.