• Badania ruchu turystycznego

RUCH TURYSTYCZNY W KRAKOWIE W ROKU 2016 - RAPORT KOŃCOWY

 

 

RUCH TURYSTYCZNY W KRAKOWIE W ROKU 2016 - Informacja

 

RUCH TURYSTYCZNY W KRAKOWIE W ROKU 2015 - RAPORT KOŃCOWY

RUCH TURYSTYCZNY W KRAKOWIE W ROKU 2014 - RAPORT KOŃCOWY

RUCH TURYSTYCZNY W KRAKOWIE W ROKU 2013 - RAPORT KOŃCOWY

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady

 

RUCH TURYSTYCZNY W KRAKOWIE W ROKU 2012 - RAPORT KOŃCOWY

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady


Archiwum - raporty za lata poprzednie 

  • Opracowania z zakresu turystyki wykonane na zlecenie Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta:


GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE, RAPORT O STANIE NA LATA 2012-2015

GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE, RAPORT O STANIE NA LATA 2011-2014

GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE. RAPORT O STANIE NA LATA 2010-2013

GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE. RAPORT O STANIE NA LATA 2008-2011

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady

 

Archiwum - opracowania z zakresu turystyki

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady