Dokument archiwalny

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - opracowania: "waloryzacja raport końcowy" oraz map: "kierunki rozwoju turystyki", "formy ruchu turystycznego", "mapa stref dostępności", "miejsca i obszary koncentracji ruchu turystycznego", "ocena atrakcyjności przestrzeni, "sytuacje konfliktowe związane z turystyką", "walory przyrodnicze" odbywa się wylącznie na wniosek.

 

Pełen opis procedury udostępnienia infromacji publicznej na wniosek przez Urząd Miasta Krakowa znajduje się na stronie www.: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub_dok_id=3276&sub=procedura&proc=OR-02.