Kierownictwo Urzędu Miasta Krakowa

 

Prezydent Miasta Krakowa - Prof. Jacek Majchrowski

Zastępcy Prezydenta

I Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta krakowa - Jerzy Muzyk

II Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta - Andrzej Kulig

III Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Sportu - Katarzyna Król

 

Sekretarz Miasta - Paweł Stańczyk

Skarbnik Miasta - Lesław Fijał

Pełnomocnicy Prezydenta

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych - Bogdan Dąsal

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Ryszard Marek

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny - Marzena Paszkot

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Systemu Zarządzania Jakością - Maria Rusowicz

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza - Paweł Ścigalski

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej - Janusz Kozioł

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej - Anna Okońska-Walkowicz

 

 

Zespół Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Krakowa

Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży - ks. Andrzej Augustyński

Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Przedsiębiorczości - Janusz Chwajoł

Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Zdrowia - Jerzy Friediger

Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ekonomicznych - Grzegorz Ostrzołek

Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. E-administracji i Smart City - Paweł Węgrzyn


 

Dyrektorzy Wydziałów patrz Lista Wydziałów UMK

Stanowiska Specjalistyczne