SPRAWY REJESTRACJI POJAZDÓW

 

 

INFORMACJA TELEFONICZNA

12 616 9109

  

 

 

 ELEKTRONICZNE ZAŁATWIENIE SPRAW - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

 

 

 

 

 

 

 

Referaty Rejestracji Pojazdów oraz Punkty Obsługi Mieszkańców (POM)

 

Śródmieście i Krowodrza - al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Kierownik Referatu KM-01 - Andrzej Ślaski tel. 12 616 9454
Kierownik Referatu KM-02 - Mariola Olszewska tel. 12 616 9460
faksy 12 616 9119, 12 616 9178, 12 616 9312

 

Nowa Huta - os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Kierownik Referatu KM-03 - Maciej Nowak tel. 12 616 8999
faks 12 616 8746

 

Podgórze - ul. Wielicka 28 a, 30-552 Kraków
Kierownik Referatu KM-07 - Paweł Hola, tel. 12 616 5757
faksy: 12 616 5743, 12 616 5750, 12 616 5739

 

Punkty Obsługi Mieszkańców w Centrach Handlowych 

ul. Stawowa 61, Galeria handlowa w Bronowicach lokal nr 193 *

ul. Kamieńskiego 11, Galeria handlowa w Bonarce lokal nr G 26 *

ul. Bora-Komorowskiego 41, Galeria handlowa Serenada lokal nr B213 *

 


Godziny obsługi klientów
Poniedziałek - piątek 7.40 do 18.00.
Uwaga - w godz. 15.30 do 18.00 – jest ograniczona ilość stanowisk do obsługi bieżącej, w przypadku dużej ilości spraw i braku możliwości załatwienia w tym samym dniu, istnieje możliwość pozostawienia dokumentów do realizacji w dniu następnym.

Punkty Obsługi Mieszkańca : poniedziałek - sobota 10.00 - 18.00.

 

Kasy czynne

 

poniedziałek - piątek 7.40 - 17.45  

 

* 1. Automatyczna blokada systemu kolejkowego i wydawanie bloczków następuje:

      - rejestracja pojazdów o godzinie 17.30,

      - wydawanie dowodów rejestracyjnych i obsługa praw jazdy o godzinie 17.45.

  

   2. W POM opłatę można dokonać jedynie kartą płatniczą przez terminal PWPW S.A., za którą PWPW S.A.pobierana opłatę manipulacyjna w wysokości 2 zł.

 

Jak załątwić sprawę

 

1. Rejestracja pojazdów

    a. Pojazd nowy [TUTAJ procedura KM-1 i wniosek]
    b. Pojazd używany zakupiony na terenie RP  [TUTAJ procedura KM-2 i wniosek]

    c. Wyrejestrowanie pojazdu   [TUTAJ procedura KM-7 i wniosek] 
    d. Czasowa rejestracja pojazdu, np. przejazd na bad. techniczne, wywóz za granicę - czerwone tablice  [TUTAJ procedura KM-9 i wniosek]  
    e. Czasowa rejestracja pojazdu - tablice badawcze  [TUTAJ procedura KM-10 i wniosek]
    f. Pojazd używany sprowadzony z zagranicy  [TUTAJ procedura KM-14 i wniosek]

    g. Rejestracja pojazdu „SAM" [TUTAJ informacja]

 
2. Zmiany w pojazdach już zarejestrowanych 

   a. GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO, VAT, PIT, CIT, BUS wpisanie lub wykreślenie  [TUTAJ procedura KM-3 i wniosek]

   b. Wymiana lub wtórnik tablic rejestracyjnych np. kradzież, zagubienie, zniszczenie, wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej  [TUTAJ procedura KM-4 i wniosek]
   c. Wtórnik: Dowodu Rejestracyjnego, Pozwolenia Czasowego, Karty Pojazdu  [TUTAJ procedura KM-5 i wniosek]  
   d. Wymiana Dowodu Rejestracyjnego - brak miejsca na badanie tech. lub zmiana danych osobowych  [TUTAJ procedura KM-6 i wniosek]

   e. Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu  [TUTAJ procedura KM-8 i wniosek]

   f.  Zwrot zatrzymanego Dowodu Rejestracyjnego lub Pozwolenia Czasowego [TUTAJ procedura KM-11 i wniosek] 
   g. Tabliczka znamionowa - nadanie cech identyfikacyjnych np. nr nadwozia, podwozia, ramy  [TUTAJ procedura KM-12 i wniosek]

   h. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przywrócenie np. poj. ciężarowe, autobusy, specjalne  [TUTAJ procedura KM-15 i wniosek]

   i.  Zawiadomienie o zbycia pojazdu [TUTAJ procedura KM-17 i wniosek]

 

3. Załatwienie sprawy na termin

   Ten sposób obsługi nie wymaga oczekiwania klienta w kolejce na załatwienie sprawy. Wniosek z kompletem załączników należy złożyć w punkcie informacyjnym

    Referatu Rejestracji Pojazdów i uzgodnić z pracownikiem termin realizacji sprawy i odbioru dokumentów. 

 

4. Inne druki do pobrania

   a. Wniosek o zmianę: adresu, wpisanie lub wykreślenie współwłaściciela, parametry techniczne pojazdu [pdf]

   b. Wniosek o indywidualny wyróżnik (indywidualne tablice rejestracyjne) [pdf]

   c. Wniosek o ujawnienie w dowodzie rejestracyjnym współmałżonka [pdf]

   d. Wniosek o: wtórnik nalepki na szybę, wydanie kserokopii dowodu rej. lub zaświadczenia [pdf]

   e. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną [pdf]

   f.  Oświadczenie współmałżonka [pdf] Pełnomocnistwo współmałżonka [pdf]

   g. Wzór upoważnienia [pdf] 

   h. Oświadczenie o adresie zamieszkania [pdf]

   i.  Wzór umowy sprzedaży pojazdu 

   j.  Obejrzyj wersję w języku migowym

   k. Przed zakupem pojazdu  warto wiedzieć

 

5. Najczęściej zadawane pytania (TUTAJ)