STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MIASTA KRAKOWA - DOKUMENT UJEDNOLICONY (Uchwała Nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą Nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r. zmieniona uchwałą Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r.)

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 


dokument pdf-tekstWPROWADZENIE
(ok. 20 MB)


dokument pdf-plansza u 1Dotychczasowe przeznaczenie terenu
(ok. 8 MB)


dokument pdf-plansza u 2Stan zagospodarowania i infrastruktura usługowa
(ok. 10 MB)


dokument pdf-plansza u 3Stan funkcjonowania systemu transportu
(ok. 11 MB)


dokument pdf-plansza u 4Stan wyposażenia w infrastrukturę techniczną i komunalną
(ok. 7 MB)


dokument pdf-plansza u 5Stan środowiska naturalnego i przyrodniczego
(ok. 14 MB)


dokument pdf-plansza u 6Zasoby i stan ochrony wartości kulturowych
(ok. 14 MB)


dokument pdf-plansza u 7Kontekst ponadlokalny i metropolitalny
(ok. 10 MB)


dokument pdf-tekstTOM I - UWARUNKOWANIA
(ok. 25 MB)


dokument pdf-plansza 1Powiązania Krakowa ze strefą podmiejską
(ok. 13 MB)


dokument pdf-plansza 2Struktura funkcjonalna zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
(ok. 15 MB)


dokument pdf-plansza 3Struktura i rozmieszczenie usług w Mieście Krakowie
(ok. 15 MB)


dokument pdf-plansza 4Dziedzictwo kulturowe Miasta Krakowa
(ok. 16 MB)


dokument pdf-plansza 5Zasoby środowiska przyrodniczego Miasta Krakowa
(ok. 17 MB)


dokument pdf-plansza 6Ochrona i zagrożenia środowiska Miasta Krakowa - stan istniejący
(ok. 25 MB)


dokument pdf-plansza 7Układ, kategoryzacja i klasyfikacja drogowo-uliczna oraz zróżnicowania warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów Miasta Krakowa
(ok. 6 MB)


dokument pdf-plansza 8Transport zbiorowy Miasta Krakowa
(ok. 6 MB)
strona bipPowrót do strony Planowanie Przestrzenne