Wydział Kształtowania Środowiska
Symbol: WS
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8893, 12-616-8892
Faks: 12-616-8891
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Ewa Olszowska-Dej
Zastępca Dyrektora Wydziału: Krystyna Śmiłek
Telefon:12-616-8895

Zakres działania:

Sprawy ochrony i kształtowania środowiska w tym ochrona wód,  zieleni, jak również zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa, zwierząt, geologii.
W strukturze organizacyjnej wydziału funkcjonuje stanowisko:


Geolog Powiatowy - KRYSTYNA ŚMIŁEK, tel. 12-616-8895, Zastępca Dyrektora Wydziału.


Uwagi:

Zarządzenie Nr 175/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2018 roku roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kształtowania Środowiska 

 

GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW 

    Obsługa osób niesłyszących:  

  • 1. Halina Bańkowska, kierownik, Referat Planowania i Realizacji Budżetu, pok.403

FAQ - Najczęściej zadawane pytania


 Struktura wydziału:
Referat Organizacyjno-Prawny i Edukacji Ekologicznej - WS-01
      Stanowisko Ds. Edukacji Ekologicznej - WS-03
Referat Planowania i Realizacji Budżetu - WS-02
Referat Ocen Środowiskowych - WS-04
Referat Ochrony Zieleni - WS-05
Referat Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii - WS-06
Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt - WS-07
Referat Ochrony Wód i Klimatu Akustycznego - WS-08
Referat Kontroli i Opinii w Zakresie Zieleni - WS-09


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska (55)


Wstecz