Wydział Podatków i Opłat
Symbol: PD
Adres siedziby: Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9295
Faks: 12-616-9219
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Piotr Jędrzejczak
Zastępca Dyrektora Wydziału: Marzena Kania
Zastępca Dyrektora Wydziału: Adam Pietruszka
Telefon:12-616-9216

Zakres działania:
Do zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat należą sprawy wymiaru podatków i opłat, poboru i ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych, poboru i ewidencji księgowej należności cywilnoprawnych, orzecznictwa podatkowego, kontroli powszechności i prawidłowości opodatkowania oraz udzielania pomocy w ramach ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Więcej informacji na stronie Podatki i opłaty
Uwagi:

W sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat Zarządzenie Nr 2946/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.11.2016 r.

Informacja o godzinach pracy Wydziału.

 

 

    Obsługa osób niesłyszących:  


    Al. Powstania Warszawskiego 10

  • 1. Sławomir Klepacz, kierownik referatu, Referat  Organizacyjny (PD-03-2), pok. nr 126
  • 2. Iwona Oramus, inspektor, Referat ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII oraz Osób Prawnych (PD-02-1), pok. nr 420

    os. Zgody 2

  • 1. Urszula Korzec, inspektor, Referat ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII (PD-01-3), pok. nr 310
  • 2. Anna Mzyk, główny specjalista, Referat ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII (PD-01-3), pok. nr 311
  • 3. Aniceta Iskra-Bąk, inspektor, Referat ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII (PD-01-3), pok. nr 313

 Struktura wydziału:
Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII - PD-01-1
Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od VIII do XIII - PD-01-2
Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII - PD-01-3
Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Prawnych - PD-01-4
Referat Ds. Wymiaru Podatku od Środków Transportowych oraz Opłaty Targowej i Skarbowej - PD-01-5
Referat Ds. Orzecznictwa i Postępowań Podatkowych - PD-01-6
Referat Ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII oraz Osób Prawnych - PD-02-1
Referat Ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od VIII do XIII - PD-02-2
Referat Ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII oraz Podatku od Środków Transportowych - PD-02-3
Referat Ds. Księgowości Należności Cywilnoprawnych i Innych Dochodów Gminy - PD-02-4
Referat Ds. Księgowości Należności Skarbu Państwa i Powiatu - PD-02-5
Referat Ds. Opłat i Niepodatkowych Należności Budżetowych - PD-02-6
Referat Ds. Księgowości Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - PD-02-7
Referat Ds. Prawnych i Wierzycielskich - PD-03-1
Referat Organizacyjny - PD-03-2
Referat Kasowy - PD-03-3


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Podatków i Opłat (11)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2017-11-08 12:15:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-10-02 07:00:26
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-09-13 09:15:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-08-01 12:30:13
MONIKA HERMAN
 Edycja
2017-07-07 12:15:23
SŁAWOMIR KLEPACZ
 Edycja
2017-07-05 11:03:53
SŁAWOMIR KLEPACZ
 Edycja
2017-07-03 07:00:40
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-06-28 12:15:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-06-23 11:15:07
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-05-24 11:15:14
SŁAWOMIR KLEPACZ
 Edycja