Wydział Podatków i Opłat
Symbol: PD
Adres siedziby: Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9295
Faks: 12-616-9219
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Cecylia Wołoch
Zastępca Dyrektora Wydziału: Andrzej Bielski
Telefon:12-616-9216

Zakres działania:
Do zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat należą sprawy wymiaru podatków i opłat, poboru i ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych, poboru i ewidencji księgowej należności cywilnoprawnych, orzecznictwa podatkowego, kontroli powszechności i prawidłowości opodatkowania oraz udzielania pomocy w ramach ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Więcej informacji na stronie Podatki i opłaty
Uwagi:

Zarządzenie nr 1818/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat.

Informacja o godzinach pracy Wydziału

 

 

    Obsługa osób niesłyszących:  


    Al. Powstania Warszawskiego 10

  • 1. Sławomir Klepacz, kierownik referatu, Referat ds. Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Prawnych (PD-01-4), pok. nr 222
  • 2. Iwona Oramus, inspektor, Referat ds. Organizacyjnych i Nadzoru Kasowego (PD-03), pok. nr 120

    os. Zgody 2

  • 1. Urszula Korzec, inspektor, Referat ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego dla Dzielnic od XIV do XVIII (PD-01-3), pok. nr 310
  • 2. Anna Mzyk, główny specjalista, Referat ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego dla Dzielnic od XIV do XVIII (PD-01-3), pok. nr 311
  • 3. Aniceta Iskra-Bąk, inspektor, Referat ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego dla Dzielnic od XIV do XVIII (PD-01-3), pok. nr 313

 Struktura wydziału:
Stanowisko Ds. Prawno-Podatkowych - PD-01
Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego dla Dzielnic od I do VII - PD-01-1
Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego dla Dzielnic od VIII do XIII - PD-01-2
Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego dla Dzielnic od XIV do XVIII - PD-01-3
Referat Ds. Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Prawnych - PD-01-4
Referat Ds. Podatku od Środków Transportowych - PD-01-5
Referat Ds. Orzecznictwa i Postępowań Podatkowych - PD-01-6
Stanowisko Ds. Zbiorczej Księgowości i Sprawozdawczości - PD-02
Referat Ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych dla Dzielnic od I do VII - PD-02-1
Referat Ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych dla Dzielnic od VIII do XIII - PD-02-2
Referat Ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych i Cywilnoprawnych dla Dzielnic od XIV do XVIII - PD-02-3
Referat Ds. Księgowości Należności Cywilnoprawnych i Innych Dochodów Gminy - PD-02-4
Referat Ds. Księgowości Należności Skarbu Państwa i Powiatu - PD-02-5
Referat Ds. Organizacyjnych i Nadzoru Kasowego - PD-03
Referat Ds. Księgowości Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dla Dzielnic I i od VIII do XIII - PD-05-1
Referat Ds. Księgowości Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dla Dzielnic od II do VII i od XIV do XVIII - PD-05-2


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Podatków i Opłat (13)


Wstecz