Wydział Podatków i Opłat
Symbol: PD
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9295
Faks: 12-616-9219
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Piotr Jędrzejczak
Zastępca Dyrektora Wydziału: Marzena Kania
Zastępca Dyrektora Wydziału: Adam Pietruszka
Telefon:12-616-9216

Zakres działania:
Do zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat należą sprawy wymiaru podatków i opłat, poboru i ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych, poboru i ewidencji księgowej należności cywilnoprawnych, orzecznictwa podatkowego, kontroli powszechności i prawidłowości opodatkowania oraz udzielania pomocy w ramach ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Więcej informacji na stronie Podatki i opłaty
Uwagi:

W sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat Zarządzenie Nr 3632/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.12.2017 r.

Informacja o godzinach pracy Wydziału.

 

 

    Obsługa osób niesłyszących:  


    Al. Powstania Warszawskiego 10

  • 1. Sławomir Klepacz, kierownik referatu, Referat  Organizacyjny (PD-03-2), pok. nr 126
  • 2. Iwona Oramus, inspektor, Referat ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII oraz Osób Prawnych (PD-02-1), pok. nr 420

    os. Zgody 2

  • 1. Urszula Korzec, inspektor, Referat ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII (PD-01-3), pok. nr 313
  • 2. Anna Mzyk, główny specjalista, Referat ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII (PD-01-3), pok. nr 310
  • 3. Aniceta Iskra-Bąk, inspektor, Referat ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII (PD-01-3), pok. nr 311

 Struktura wydziału:
Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII - PD-01-1
Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od VIII do XIII - PD-01-2
Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII - PD-01-3
Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Prawnych - PD-01-4
Referat Ds. Wymiaru Podatku od Środków Transportowych oraz Opłaty Targowej i Skarbowej - PD-01-5
Referat Ds. Orzecznictwa i Postępowań Podatkowych - PD-01-6
Referat Ds. Wymiaru Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - PD-01-7
Referat Ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII oraz Osób Prawnych - PD-02-1
Referat Ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od VIII do XIII - PD-02-2
Referat Ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII oraz Podatku od Środków Transportowych - PD-02-3
Referat Ds. Księgowości Należności Cywilnoprawnych i Innych Dochodów Gminy - PD-02-4
Referat Ds. Księgowości Należności Skarbu Państwa i Powiatu - PD-02-5
Referat Ds. Opłat i Niepodatkowych Należności Budżetowych - PD-02-6
Referat Ds. Księgowości Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - PD-02-7
Referat Ds. Prawnych i Wierzycielskich - PD-03-1
Referat Organizacyjny - PD-03-2
Referat Kasowy - PD-03-3


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Podatków i Opłat (11)


Wstecz