Wydział Geodezji
Symbol: GD
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9621
Faks: 12-616-9624
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Maria Kolińska
Zastępca Dyrektora Wydziału: Dorota Michalik
Telefon:12-616-9652
Zastępca Dyrektora Wydziału: Andrzej Karpierz
Telefon:12-616-9625

Zakres działania:

 


Sprawy regulacji stanów prawnych gruntów, podziału nieruchomości oraz prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Zarządzenie Nr 1372/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.


Zarządzenie Nr 3398/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1372/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.


Zarządzenie Nr 3023/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1372/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji (z późniejszymi zmianami)


Prowadzenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.


Zarządzenie Nr 986/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad funkcjonowania Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Krakowa.


Uwagi:

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ) 

 

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW I INWESTORÓW

 

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.40 - 15.30
  

 

Referat Udostępniania Mapy Zasadniczej i Katastru - wejście od ul. Grunwaldzkiej

 • wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej - pok. 9, 10
 • istnieje możliwość składania wniosków przez Internet

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - wejście od ul. Zaleskiego


    Obsługa osób niesłyszących:  

 1. Karolina Winnicka, Kierownik Referatu Renty Planistycznej i Opłat Adiacenckich - pok. 109
 2. Marek Dymek, Inspektor, Referat Przejmowania Nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - pok. 314

 

OBSŁUGA GEODETÓW UPRAWNIONYCH I RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

 

Obsługa geodetów przez Internet - www.geodezja.krakow.pl

 

 • rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych - pok. 102
 • udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego na wniosek i do zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego - pok. 104-106
 • weryfikacja operatów geodezyjnych i kartograficznych - pok. 224
 • udostępnianie kopii materiałów archiwalnych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego na wniosek dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego - pok. 15 oraz pomieszczenia archiwalne pok. 09 i pok. 016.
   

Obsługa rzeczoznawców majątkowych 

 • wydawanie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego - pok. 7, 8 - wejście od ul. Grunwaldzkiej

 

OPŁATY POBIERANE PRZEZ WYDZIAŁ GEODEZJIStruktura wydziału:
Referat Organizacyjny - GD-01
Referat Ds. Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (Msip) - GD-02
Oddział Regulacji Stanów Prawnych - GD-03
      Referat Inwentaryzacji Mienia Komunalnego - GD-03-1
      Referat Przejmowania Nieruchomości na Rzecz Skarbu Państwa - GD-03-2
      Referat Dokumentacji Geodezyjno-Prawnej - GD-03-3
      Referat Postępowań Rewindykacyjnych - GD-03-4
Oddział Postępowań Administracyjnych - GD-04
      Referat Podziałów i Rozgraniczeń - GD-04-1
      Referat Nazewnictwa Ulic i Numeracji Nieruchomości - GD-04-2
      Referat Aktualizacji Użytków - GD-04-3
      Referat Renty Planistycznej i Opłat Adiacenckich - GD-04-4
Oddział Katastru Nieruchomości - GD-05
      Referat Ds. Weryfikacji Danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - GD-05-1
      Referat Archiwum Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - GD-05-2
      Referat Aktualizacji Katastru - GD-05-3
Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GD-06
      Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - GD-06-1
      Referat Udostępniania Mapy Zasadniczej i Katastru - GD-06-2
      Referat Kontroli Operatów Geodezyjnych - GD-06-3
      Referat Obsługi Zasobu - GD-06-4
      Stanowisko Ds. Zasobów Sprzętowych, Systemowych i Aplikacyjnych - GD-06-5


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Geodezji (26)


Wstecz