Obowiązująca zmiana planu Skotniki w obszarze po wschodniej stronie ul. Grzegorzewskiej Logo
 

UWAGA: W obszarze obowiązującej zmiany planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY"plan sporządzany

 

Powierzchnia zmiany planu - 1,1 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXXIII/1151/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ZMIANY miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla SKOTNIKI w obszarze po wschodniej stronie ulicy GRZEGORZEWSKIEJ - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 258, poz. 3373 z dnia 25 listopada 2002 r. - obowiązuje od dnia 10 grudnia 2002 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ ZMIANY PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK ZMIANY PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 2 MB)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 9 października 2002 r.plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

Rysunek zmiany planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem zmiany planu prowadzone były w URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip