Obowiązujący plan PRZYLASEK RUSIECKI Logo
 

UWAGA:

Część planu utraciła moc obowiązywania
w dniu 29 września 2016 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - PRZYLASEK RUSIECKI" oraz w dniu 4 stycznia 2017 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE":
"NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - PRZYLASEK RUSIECKI"Odnośnik do planu  |   "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 334,1 ha (1,3 ha od dnia 4 stycznia 2017 r.)
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXIV/227/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "PRZYLASEK RUSIECKI" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 385, poz. 4103 z dnia 10 listopada 2003 r.

Plan obowiązuje od dnia 25 listopada 2003 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)
- zaktualizowany na dzień 4 stycznia 2017 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część zachodnia) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)
- uchwalony w dniu 24 września 2003 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część wschodnia) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)
- uchwalony w dniu 24 września 2003 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część zachodnia)
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część wschodnia)
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument jpg-rysunek

Plansza kompozycyjna uzasadniająca rysunek planu
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 1 MB)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 24 września 2003 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 385, poz. 4103 z dnia 10 listopada 2003 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXIV/227/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2003 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.

W sąsiedztwie dawnych podkarakowskich wsi Wolica i Ruszcza, w starorzeczach Wisły, tam gdzie kiedyś wydobywano żwir dla budowy kombinatu metalurgicznego, woda wypełniła stare wyrobiska. Powstałe zbiorniki wodne obrosły roślinnością, okolicę zamieszkały ptaki i zwierzęta i z czasem, w przemysłowym krajobrazie Nowej Huty powstało malownicze miejsce, coraz chętniej odwiedzane przez mieszkańców Krakowa. Piaszczysto - trawiaste, rozległe plaże sprzyjają pobytowi nad wodą, czysta woda zachęca do kąpieli, cisza służy odpoczynkowi, a zarybione stawy są wymarzonym miejscem dla wędkarzy.
Przylasek Rusiecki długo pozostawał w strefie uciążliwego oddziaływania kombinatu metalurgicznego. Mimo to stawał się miejscem niedzielnego wypoczynku dla wszystkich potrzebujących kontaktu z naturą. Z czasem uciążliwość kombinatu malała i zmniejszała się strefa oddziaływania przemysłu. Obecnie teren ten znajduje się poza granicami strefy ochronnej kombinatu.
W okolicy zdominowanej przez przemysł, Przylasek Rusiecki przyciąga pięknem natury i staje się atrakcyjnym miejscem wypoczynku mieszkańców miasta.
Uchwalony plan miejscowy otwiera szanse na urządzenie tu terenów dla różnych rodzajów rekreacji, sportu i wypoczynku z koniecznym zapleczem, dobrym dojazdem, parkingami. Wydzielone kąpieliska, miejsca dla wędkarzy i strefy ochrony świata zwierzęcego i roślinnego w uporządkowany sposób organizują cały teren. Miejsce to daje możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu mieszkańcom Krakowa, a inwestorom szansę na ulokowanie tutaj swojej przedsiębiorczości, związanej z rozwojem funkcji sportowych i rekreacyjnych.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip