UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie. Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne poniżej, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej]. Zarządzenia z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie [+ link].

 Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
2460
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - lokalu użytkowego Nr G-101 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Śliskiej Nr 12 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 11/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.
2018-09-24
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
w realizacji
Zarządzenia zmieniające
Numer
Tytuł
Data podpisania
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
w realizacji

 


 

W związku z awarią aplikacji od 02-03-2018 do 22-03-2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa podpisane w tym okresie były publikowane na tymczasowej stronie [+ link].

Obecnie wszystkie zarządzenia są publikowane i dostępne poniżej, jednak dla zarządzeń z okresu awarii metadane są zgodne z datą publikacji po usunięciu awarii