UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie. Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne poniżej, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej]. Zarządzenia z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie [+ link].

 Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
2487
w sprawie zmiany zarządzenia nr 1403/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Józefa Wybickiego 1 i 3 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Kraków, jej współużytkownikom wieczystym - Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników WSK „PZL-Kraków” z siedzibą w Krakowie oraz osobom fizycznym.
2017-10-05
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano
Zarządzenia zmieniane
Numer
Tytuł
Data podpisania
Załączniki:
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano

 


 

W związku z awarią aplikacji od 02-03-2018 do 22-03-2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa podpisane w tym okresie były publikowane na tymczasowej stronie [+ link].

Obecnie wszystkie zarządzenia są publikowane i dostępne poniżej, jednak dla zarządzeń z okresu awarii metadane są zgodne z datą publikacji po usunięciu awarii