UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie. Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne poniżej, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej]. Zarządzenia z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie [+ link].

 Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
460
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr CXVIII/1086/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na obwody do głosowania w wyborach do Rady Miasta Krakowa w 2002 r. oraz w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach karnych i aresztach śledczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.
2004-03-29
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano

 


 

W związku z awarią aplikacji od 02-03-2018 do 22-03-2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa podpisane w tym okresie były publikowane na tymczasowej stronie [+ link].

Obecnie wszystkie zarządzenia są publikowane i dostępne poniżej, jednak dla zarządzeń z okresu awarii metadane są zgodne z datą publikacji po usunięciu awarii