Wpisywanie i skreślanie z ewidencji instruktorów / wykładowców

Rejestr w: KM - Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Symbol rejestru
5441
Nazwa
Wpisywanie i skreślanie z ewidencji instruktorów / wykładowców
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Transportu i Działalności Regulowanej, Al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne I piętro, boksy 84 - 85, tel: 12-616-9113, 12-616-9385 fax:12-616-9353. Kierownik Referatu Konrad Kuźma tel. 12-616-9354.

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22805

Podstawa prawna

Art. 33 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 1, art 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Procedury
Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRUPIARZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIAN WNĘK
Data wytworzenia:
2007-09-20
Data publikacji:
2013-04-22
Data aktualizacji:
2019-12-30

Dziennik zmian