WERSJA REJESTRU z dnia: 2019-07-09 11:49:58

Rady Społeczne ZOZ

Rejestr w: NW - Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Symbol rejestru
8021
Nazwa
Rady Społeczne ZOZ
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ, Biuro Nadzoru Właścicielskiego ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków:

GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-58-89;

JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-58-89; 

ANETA GRUDNIK II p., pok 212, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-58-89;

AGNIESZKA MULLER II p., pok. 212 telefon: 12 616- 91-14, fax 12 616-58-89;

MAŁGORZATA KOBYLAŃSKA II P., po.k 212 telegon: 12 616-58-97, fax 12 616-58-89.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.


Powrót

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
DARIA SĘKOWSKA
Data wytworzenia:
2019-01-21
Data publikacji:
2019-01-21
Data aktualizacji:
2020-05-06

Dziennik zmian rejestru:

2020-05-06 13:35:25
DARIA SĘKOWSKA
 Edycja
2019-07-09 11:49:58
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 Edycja
2019-05-22 15:03:11
DARIA SĘKOWSKA
 Edycja
2019-02-20 08:46:02
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 Edycja
2019-02-20 08:45:15
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 Edycja
2019-02-20 08:42:10
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 Edycja
2019-01-21 10:14:00
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2019-01-21 10:12:43
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja