WERSJA REJESTRU z dnia: 2019-08-21 12:22:09

Egzekucja administracyjna prowadzona przez podmiot

Rejestr w: EW - Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Symbol rejestru
3160
Nazwa
Egzekucja administracyjna prowadzona przez podmiot
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat ds. Kontroli Postępowań i Egzekucji Obowiązków Niepieniężnych, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Referat ds. Egzekucji Administracyjnej dla Dzielnic od I do X, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Referat ds. Egzekucji Administracyjnej dla Dzielnic od XI do XVIII, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Referat ds. Zbiegów Egzekucji, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 850).

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U poz. 1804).

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1483).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

Przepisy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Uwagi

Ograniczenie dostępu: wszelkie dane wynikające z postępowania podatkowego są objęte tajemnicą skarbową – art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 900).

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych oraz RODO.


Dane statystyczne udostępniane na wniosek.


Powrót

 

Osoba odpowiedzialna:
AGNIESZKA KĘDZIERSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARZENA RADZIKOWSKA
Data wytworzenia:
2015-05-11
Data publikacji:
2015-05-11
Data aktualizacji:
2020-04-29

Dziennik zmian rejestru:

2020-04-29 17:52:12
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2019-11-13 10:47:14
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2019-08-21 12:22:09
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2019-05-20 12:17:35
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-06-06 08:41:32
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-05-24 14:33:03
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-05-23 08:38:17
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-05-23 08:25:58
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-05-15 09:58:36
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-03-27 14:46:59
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2017-03-30 08:30:17
BOŻENA KOZŁOWSKA
 Edycja
2016-10-27 09:35:02
KATARZYNA KOWALIŃSKA
 Edycja
2016-10-26 14:04:47
KATARZYNA KOWALIŃSKA
 Edycja
2016-10-26 11:23:48
KATARZYNA KOWALIŃSKA
 Edycja
2016-06-29 11:15:19
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja
2016-06-09 11:55:45
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja
2016-05-02 11:36:54
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja
2016-04-19 13:07:14
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja
2015-05-11 13:22:50
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja