WERSJA REJESTRU z dnia: 2019-05-20 12:22:27

Windykacja należności

Rejestr w: EW - Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Symbol rejestru
3162
Nazwa
Windykacja należności
Referat/oddział

Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Podstawa prawna

Uchwała Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 

Przepisy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.
Dane statystyczne udostępniane na wniosek.


Powrót

 

Osoba odpowiedzialna:
AGNIESZKA KĘDZIERSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARZENA RADZIKOWSKA
Data wytworzenia:
2015-05-11
Data publikacji:
2015-05-11
Data aktualizacji:
2019-11-13

Dziennik zmian rejestru:

2019-11-13 10:48:45
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2019-05-20 12:22:27
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-06-06 08:49:24
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-05-24 14:35:41
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-05-23 08:44:05
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-05-15 09:54:55
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-03-28 12:41:27
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-03-27 15:02:24
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2017-03-30 08:32:08
BOŻENA KOZŁOWSKA
 Edycja
2017-03-29 15:22:14
BOŻENA KOZŁOWSKA
 Edycja
2016-11-23 13:10:42
KATARZYNA KOWALIŃSKA
 Edycja
2016-10-27 09:37:08
KATARZYNA KOWALIŃSKA
 Edycja
2016-10-26 14:05:22
KATARZYNA KOWALIŃSKA
 Edycja
2016-10-26 12:03:58
KATARZYNA KOWALIŃSKA
 Edycja
2016-06-29 11:16:00
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja
2016-06-09 12:02:35
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja
2016-04-19 11:54:03
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja
2015-05-11 13:29:50
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja