Windykacja należności

Rejestr w: EW - Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Symbol rejestru
3162
Nazwa
Windykacja należności
Referat/oddział

Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Podstawa prawna

Uchwała Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 

Przepisy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.
Dane statystyczne udostępniane na wniosek.

 

Osoba odpowiedzialna:
AGNIESZKA KĘDZIERSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARZENA RADZIKOWSKA
Data wytworzenia:
2015-05-11
Data publikacji:
2015-05-11
Data aktualizacji:
2019-05-20

Dziennik zmian