Kijów (Ukraina) - 2 933 537 mieszkańców

 

 


Porozumienie o współpracy z 12 grudnia 1976 r. [pdf]

Umowa o współpracy na zasadzie miast bliźniaczych z 19 lutego 1993 r. [ pdf ]

 

Uchwała NR LXXXII/541/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 1993 r. w sprawie umowy o współpracy Miasta Kijowa na Ukrainie i Miasta Krakowa w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadzie miast bliźniaczych


Zakres współpracy:
- współpraca środowisk młodzieżowych;
- promocja;
- współpraca samorządów;
- kultura.Adres Urzędu Miasta:
36, Khreshchatyk Str., 01044 Kyiv, Ukraina
tel. +380 44 279 21 20
e-mail: welcome.kiev@ukr.net, welcome@kievcity.gov.ua
http://kievcity.gov.ua/Konsulat Generalny RP w Kijowie:
ul. B. Chmielnickiego 60, 01034 Kijów
tel. +380 44 284 00 33
fax + 380 44 234 99 89
e-mail: konsulat@polska.com.ua

Zobacz więcej w serwisie Kraków otwarty na świat

 

                                                                                                                       Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – odmienne zasady