BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
Indeks tematyczny w układzie alfabetycznym

 Strona podmiotowa

 Strona główna

         Ogłoszenia
         Prawo
         PRACA - NOWE
         Kontakt z jednostką
         Redakcja

 Informacje o jednostce

         Przetwarzanie danych osobowych
         Dostępność architektoniczna
         Struktura organizacyjna
         Kontrole, Skargi, Petycje, Audyt
                 Zewnętrzne
                 Wewnętrzne
         Rejestry, ewidencje, archiwa
                 Archiwum

 Finanse i mienie

         Budżet
         Mienie
         Podatki i opłaty
         Zamówienia publiczne
                 Poniżej 30 000 euro
         Wykazy zamówień publicznych i umów

 Polityki, programy, raporty

 E-URZĄD

         Jak załatwić sprawę
                 Usługi/procedury
                 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
         Elektroniczna Skrzynka Podawcza