Wstępna analiza możliwości budowy I linii metra w Krakowie na kierunku wschód –zachód.

 

Wstępna analiza została wykonana dla trzech wariantów przebiegu trasy: A, B, C. Przebieg każdej z planowanych tras uwzględnia uwarunkowania konserwatorskie, geologiczne oraz hydrogeologiczne, jak również analizy obecnych potencjałów ruchotwórczych wraz z możliwością lokalizacji nowych inwestycji w obszarze oddziaływania metra. Przeprowadzone analizy wskazują obszary problemowe wymagające wykonania bardziej szczegółowych opracowań. Spośród takich obszarów wskazano m.in. lokalizacyjne (przebieg I linii, lokalizacje stacji metra, zagospodarowanie terenu ponad stacjami metra, lokalizacje wentylatorowni szlakowych) czy techniczno-realizacyjne (metoda i konstrukcja budowy odcinków szlakowych oraz stacyjnych). Niniejszy dokument prowadzi do generalnego wniosku o konieczności wykonania koncepcjio wyższym poziomie szczegółowości, której zadaniem będzie uzyskanie odpowiedzi na szereg pytań i wątpliwości nierozstrzygniętych na etapie analizy. Koncepcja taka winna być opracowana wyprzedzająco lub równocześnie ze studium wykonalności.

 

Załącznik 1 - Wstępna analiza możliwości budowy I linii metra w Krakowie na kierunku wschód - zachód: synteza

Załącznik 2 - Wstępna analiza możliwości budowy I linii metra w Krakowie na kierunku wschód - zachód: synteza profile podłużne

Załącznik 3 - Wstępna analiza możliwości budowy I linii metra w Krakowie na kierunku wschód - zachód: synteza sytuacja

Załącznik 4 - Wstępna analiza możliwości budowy I linii metra w Krakowie na kierunku wschód - zachód

Załącznik 5 - rysunek 1

Załącznik 6 - rysunek 2

Załącznik 7 - rysunek 3

Załącznik 8 - rysunek 4

Załącznik 9 - rysunek 5.1

Załącznik 10 - rysunek 5.2

Załącznik 11 - rysunek 6.1

Załącznik 12 - rysunek 6.2

Załącznik 13 - rysunek 6.3

Załącznik 14 - rysunek 7

Załącznik 15 - rysunek 8

Załącznik 16 - rysunek 9.1

Załącznik 17 - rysunek 9.2

Załącznik 18 - rysunek 9.3