Projekt INTHERWASTE - Międzyregionalna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Miastach Europejskiego Dziedzictwa (Interregional Environmental Integration of Waste Management in European Heritage Cities) realizowany jest w ramach Programu INTERREG EUROPE. Celem projektu jest tworzenie sieci miast światowego dziedzictwa z Europy w celu wymiany doświadczeń na temat gospodarowania odpadami komunalnymi i zastosowanych rozwiązań Miastach Europejskiego Dziedzictwa. Rozpoczęcie projektu nastąpiło 1 kwietnia 2016 r., a jego zakończenie nastąpi w marcu 2021 r.

 

Projekt podzielony jest na następujące fazy:

  • Faza I - Międzyregionalna wymiana wiedzy, poświęcona jest wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy Miastami-Partnerami na temat funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami oraz utrzymania porządku i czystości. Ponadto, przeprowadzone zostaną warsztaty, seminaria, wzajemne oceny, wizyty studyjne, opracowywanie planów działań i wdrażanie dobrych praktyk.
  • Faza II - Monitorowanie Wdrażania Planów Działania, polega na monitorowaniu różnych planów działania oraz ewentualnych akcji pilotażowych (tylko w uzasadnionych przypadkach).

Budżet projektu dla Gminy Miejskiej Kraków wynosi 156 285,00 € (~680 000,00 zł). Poziom dofinansowania dla Polski to 85%.

 

Miasta uczestniczące w projekcie to Kordoba (lider projektu), Bruksela, Tallinn, Porto, Ibiza i Kraków.

 

Gmina Miejska Kraków wskazała jako interesariuszy projektu:

  • Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie,
  • Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej,
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Bieżące informacje o projekcie dostępne są tutaj.