Dokument archiwalny

Łukasz SŁONIOWSKI

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

Łukasz SŁONIOWSKI


Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego Nr 1 (pięciomandatowego obejmującego Dzielnice I Stare Miasto, VI Bronowice, VII Zwierzyniec). Otrzymał 929 głosów.

 

Postanowienia Komisarza Wyborczego

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- Budżetowej

- Infrastruktury

- Edukacji - Przewodniczący Komisji

 

Urodziłem się 12 lipca 1977 r. w Krakowie, chodziłem do SP nr 19 im. ks. Józefa Poniatowskiego, oraz do II LO im. króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Ukończyłem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, Podyplomowe Studium na temat Unii Europejskiej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i aplikację sejmową.

 

Pracę zawodową rozpocząłem w Biurze Stosunków Międzyparlamentarnych Kancelarii Sejmu RP, potem byłem asystentem poseł Barbary Bubuli, współpracownikiem Liceum św. Jacka, asystentem Marszałka Marka Nawary w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, pracownikiem administracji Zespołu Szkół Społecznych STO im. J. Słowackiego w Krakowie oraz specjalistą ds rozwoju projektów biznesowych w stowarzyszeniu WIOSNA. Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą.

 

Jestem żonaty, mam dwóch synów i córkę.

 

Byłem radnym Miasta Krakowa z ramienia „Prawa i Sprawiedliwości” IV i V kadencji.

Jako radny byłem jednym z inicjatorów wprowadzenia w Krakowie tzw. „becikowego” oraz krakowskiej karty 4+. Jako pierwszy wniosłem pod obrady Rady koncepcję utworzenia Muzeum Historii Podgórza jako oddziału MHMK, która wreszcie w 2016 roku została zrealizowana. Zainicjowałem program remontów izb harcerskich, doprowadziłem do budowy sali gimnastycznej przy SP nr 72.

W 2003 roku zainicjowałem, kontynuowany do dziś, projekt edukacyjny „Szkoła Debaty”, w którym krakowscy licealiści poznają sztukę wystąpień publicznych w formule debaty oksfordzkiej.

W moim działaniu zamierzam skupić się na sprawach edukacji i infrastruktury.

 

 

 

 

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych