Dokument archiwalny

 

  1. Komisja Główna – Sekretarz Komisji Jadwiga Jaskiernia - pok. 254, tel. 12 616-1190 Jadwiga.Jaskiernia@um.krakow.pl

  2. Komisja Rewizyjna –Sekretarz Komisji Jadwiga Jaskiernia - pok. 254, tel. 12 616-1190 Jadwiga.Jaskiernia@um.krakow.pl

  3. Komisja Budżetowa – Sekretarz Komisji Wojciech Kalicki - pok. 252, tel. 12 616-1731 Wojciech.Kalicki@um.krakow.pl

  4. Komisja Infrastruktury – Sekretarz Komisji Beata Czepiec - pok. 254, tel. 12 616-1451 Beata.Czepiec@um.krakow.pl

  5. Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego- Sekretarz Komisji Paweł Drożniak - pok. 252, tel. 12 616-1353  Pawel.Drozniak@um.krakow.pl

  6. Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Sekretarz Komisji Beata Czepiec – pok. 254, tel. 12 616-1451 Beata.Czepiec@um.krakow.pl

  7. Komisja Edukacji - Sekretarz Komisji Sławomir Golański - pok. 255, tel. 12 616-1452 Slawomir.Golanski@um.krakow.pl

  8. Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa - Sekretarz Komisji Krystyna Sitek - pok. 255, tel. 12 616-1452, Krystyna.Sitek@um.krakow.pl

  9. Komisja Kultury i Ochrony Zabytków - Sekretarz Komisji Krystyna Sitek - pok. 255, tel. 12 616-1452, Krystyna.Sitek@um.krakow.pl

10. Komisja Praworządności - Sekretarz Komisji Sławomir Golański - pok. 255, tel. 12 616-1452 Slawomir.Golanski@um.krakow.pl

11. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa - Sekretarz Komisji Krystyna Sitek - pok. 255, tel. 12 616-1452, Krystyna.Sitek@um.krakow.pl

12. Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza- Sekretarz Komisji Sławomir Golański - pok. 255 tel. 12 616-1452 Slawomir.Golanski@um.krakow.pl

13. Komisja Sportu i Kultury Fizycznej - Sekretarz Komisji Paweł Drożniak - pok. 252, tel. 12 616-1353  Pawel.Drozniak@um.krakow.pl

14. Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - Sekretarz Komisji Wojciech Kalicki - pok. 252, tel. 12 616-1731 Wojciech.Kalicki@um.krakow.pl

15. Komisja Promocji i Turystyki - Sekretarz Komisji Paweł Drożniak - pok. 252, tel. 12 616-1353  Pawel.Drozniak@um.krakow.pl

16. Komisja Dialogu Obywatelskiego - Sekretarz Komisji Wojciech Kalicki - pok. 252, tel. 12 616-1731 Wojciech.Kalicki@um.krakow.pl

17. Komisja Dyscyplinarna - Sekretarz Komisji Beata Czepiec - pok. 254, tel. 12 616-1451 Beata.Czepiec@um.krakow.pl

18. Zespół Opiniujący ds. Wyboru Ławników - Sekretarz Komisji Beata Czepiec - pok. 254, tel. 12 616-1451 Beata.Czepiec@um.krakow.pl

19. Komitet Audytu dla Gminy Miejskiej Kraków  – Sekretarz Komitetu Jadwiga Jaskiernia - pok. 254, tel. 12 616-1190 Jadwiga.Jaskiernia@um.krakow.pl

20. Komisja ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa – Sekretarz Komisji Beata Czepiec - pok. 254, tel. 12 616-1451 Beata.Czepiec@um.krakow.pl