Dokument archiwalny

Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:

Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez mieszkańców ulicy Bednarskiej, dotyczącej statusu i przebudowy wyżej wymienionej ulicy / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 1379

Przedmiot głosowania: DRUK NR 1379


Czas rozpoczęcia: 7 Grudnia 2016 r.
Czas zakończenia: 7 Grudnia 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 23
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 15
Obecnych podczas głosowania: 38
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 5
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Wstrzymuje się
Krzysztof Durek........................Wstrzymuje się
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Wstrzymuje się
Adam Grelecki...........................Wstrzymuje się
Andrzej Hawranek........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Wstrzymuje się
Ryszard Kapuściński...................Wstrzymuje się
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Wstrzymuje się
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Andrzej Mazur..........................Wstrzymuje się
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Marta Patena............................Za
Włodzimierz Pietrus...................Wstrzymuje się
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Wstrzymuje się
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Wstrzymuje się
Łukasz Słoniowski.....................Wstrzymuje się
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Agata Tatara............................Wstrzymuje się
Tomasz Urynowicz........................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Dariusz Wicher..........................Wstrzymuje się
Aleksandra Witek........................Wstrzymuje się
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................Za