Dokument archiwalny

Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przeprowadzenia analizy w zakresie możliwości włączenia w struktury zespołów szkół szkolnictwa średniego zawodowego małych liceów ogólnokształcących wytypowanych do likwidacji w ramach planowanej reformy sieci szkolnej / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 1385

Przedmiot głosowania: DRUK NR 1385


Czas rozpoczęcia: 7 Grudnia 2016 r.
Czas zakończenia: 7 Grudnia 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 24
Głosów przeciw: 16
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 40
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 3
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Krzysztof Durek........................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Przeciw
Adam Grelecki...........................Przeciw
Andrzej Hawranek........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Przeciw
Ryszard Kapuściński...................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Przeciw
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Andrzej Mazur..........................Przeciw
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Za
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Przeciw
Łukasz Słoniowski.....................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Agata Tatara............................Przeciw
Tomasz Urynowicz........................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Dariusz Wicher..........................Przeciw
Aleksandra Witek........................Przeciw
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................Za