Dokument archiwalny

Sesja numer CIX  (12 Wrzesień 2018)


Posiedzenie nr 1  (12 Wrzesień 2018r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 25 położonym przy ul. Jaremy w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2986


5. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2133/100000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Żaneta Stanek ? Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Lipskiej 65 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3004


6. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2945/447907 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Żaneta Stanek ? Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 31 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3009


7. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 30 położonym na os. Na Wzgórzach w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3020


8. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 59 usytuowanego w budynku na os. Piastów 29 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 50 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3021


9. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 100 usytuowanego w budynku przy ul. Okólnej 7 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 80% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3022


10. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6785/216868 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Dywizjonu 303 nr 12A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3023


11. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami mieszkalnymi położonymi w Krakowie przy ul. Błotnej nr 18 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3031


12. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 481/170265 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Tysiąclecia 3 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3032


13. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w budynku przy ul. Płk. Francesco Nullo 15 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 54 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3036


14. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 48 usytuowanego w budynku na os. Centrum A 1 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 62 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3037


15. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 52 usytuowanego w budynku na os. Ogrodowym 14 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 73 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3043


16. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6145/367104 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3044


17. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 45 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 78 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3045


18. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3 położonym przy ul. Ugorek w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3051


19. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3053


20. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 31 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3054


21. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 218/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym przy ul. Włoskiej 13 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3055


22. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/9 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 1 położonym na os. Szklane Domy w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3058


23. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Zygmunta Krasińskiego Nr 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3059


24. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tokarskiej Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3063


25. Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3069


26. Połączenie samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u (w organizacji) w jedną instytucję kultury o nazwie Muzeum Historyczne Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3081


27. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3075


28. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3076


29. Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/1717 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 926, zmian w planie dochodów w działach: 801 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3077


30. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3079


31. Zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3050


32. Nazw ulicy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3115


33. Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3122


34. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3123


35. Zmiana uchwały Nr CII/2666/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3124


36. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa o nazwie "Dziecko To Dziecko" w sprawie równorzędnego traktowania placówek samorządowych i niesamorządowych

Na CVIII sesji RMK /29.08.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego Ł. Wantucha Rada odesłała projekt do wnioskodawcy celem wydania opinii przez Komisję Edukacji RMK

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 302537. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty II - część D" / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 3073


38. Skarga na działanie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 3120


39. Wprowadzenie ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży / projektodawca Rada Dzielnicy I/ Druk nr 3074


40. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu na terenie Miasta Krakowa w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3146


41. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącej wykupienia działki wraz ze strojącym na jej terenie budynku - Kraków oś. Teatralne 19 / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3121


42. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018(dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3140


43. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 801 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3141


44. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 801, 851, 852 i 921, zmian w planie dochodów w dziale 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3142


45. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3143


46. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 134 usytuowanego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 96 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 75% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3086


47. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej kraków, niezabudowanych i zabudowanej budynkiem mieszkalnym, połozonych w Krakowie przy ul. Grochowej Nr 36 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3108


48. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 174 usytuowanego w budynku na os. Kolorowym 16 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3109


49. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku na os. Uroczym 3 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 70 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3125


50. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 75 usytuowanego w budynku na os. Kolorowym 16 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 26% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3126


51. Zmiana uchwały Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3116


52. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3137


53. Utworzenie miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Instytut Kultury Willa Decjusza / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3145


54. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierza Wielkiego" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3082


55. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kobierzyńska" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3083


56. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych w ramach III częściowego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Gen. Bora-Komorowskiego - Rejon Koncentracji Usług" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3117


57. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3047


58. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Prądnik Czerwony - Wschód'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3049


59. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rodzinnej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3061


60. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - rejon ulicy Śliwkowej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3064


61. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kostrze ? rejon ulicy Falistej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3118


62. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kostrze - rejon ulicy Falistej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3119


63. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa"

Na CVII sesji RMK /04.07.2018 r./ w wyniku przegłosowania poprawek głosowanie nad całością projektu zostało odroczone /§ 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 294764. Oświadczenia, komunikaty.


65. Zamknięcie sesji.