Sesja numer LX  (14 Grudzień 2016)


Posiedzenie nr 1  (14 Grudzień 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Informacja Małopolskiego Kuratora Oświaty na temat planowanej reformy sieci szkolnej na terenie Mias


3. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat skutków wprowadzenia reformy sieci szkolnej na terenie


4. Rezolucja w sprawie sprzeciwu wobec zapisów rządowych projektów ustawy Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo oświatowe dotyczących m.in. likwidacji gimnazjów oraz przewidywanych skutków ich likwidacji / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 1448-R


5. Oświadczenia, komunikaty.


6. Zamknięcie sesji.