Dokument archiwalny

Sesja numer LIV  (12 Październik 2016)


Posiedzenie nr 1  (12 Październik 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Wesele" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1176


5. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Wesele", oznaczonej numerem 1 (w zakresie punktu nr 1 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3525/2016 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Wesele" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1177


6. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Wesele", oznaczonej numerem 2 (w zakresie punktów nr 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 oraz częściowo w zakresie punktów 1 i 8 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3525/2016 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Wesele" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1178


7. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Wesele", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktów nr 1, 2, 4, 5 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3525/2016 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Wesele" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1179


8. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Wesele", oznaczonej numerem 4 (w zakresie punktów nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13a, 13d, 13 e, 14 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3525/2016 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Wesele" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1180


9. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Wesele", oznaczonej numerem 5 (w zakresie punktów 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 oraz częściowo w zakresie pkt 1 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3525/2016 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Wesele" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1181


10. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Wesele", oznaczonej numerem 1 (w zakresie punktów 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14 oraz częściowo w zakresie punktów 8, 11 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1028/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Wesele" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1182


11. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Wesele", oznaczonej numerem 2 (w zakresie punktów 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oraz częściowo w zakresie punktu 7 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1028/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Wesele" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1183


12. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce - Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1184


13. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 1 (w zakresie dopuszczenia lokalizacji stacji paliw) w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1185


14. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 2 (w zakresie punktu nr 2 i częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1186


15. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktu nr 2 i częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1187


16. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 4 (w zakresie punktu nr 2 i częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1188


17. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 5 (w zakresie punktu nr 2 i częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1189


18. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 6 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1190


19. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 7 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3, 4, 8, 9 i częściowo w zakresie punktu nr 6) w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1191


20. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 8 (w zakresie punktów nr 1, 2, 4, 5, 10 i częściowo w zakresie punktów nr 3 i 8) w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1192


21. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 9 w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1193


22. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 11 w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1194


23. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 12 w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1195


24. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 13 w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1196


25. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 14 w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1197


26. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 15 w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1198


27. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 16 w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1199


28. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 17 w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1200


29. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 18 w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1201


30. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 20 (w zakresie punktów nr 2 i 4 oraz częściowo w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1202


31. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 21 w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1203


32. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 23 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1204


33. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 25 w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1205


34. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 26 w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1206


35. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 27 w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1207


36. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 29 w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1208


37. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 30 w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1209


38. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 31 (w zakresie punktów nr 2 i 6) w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1210


39. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 32 (w zakresie punktów nr 1, 2 i 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1211


40. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 33 (w zakresie punktów nr 3 i 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1212


41. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 34 (w zakresie punktów nr 3, 4 i 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1213


42. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 35 w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1214


43. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 36 (w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1215


44. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 37 w Załączniku do Zarządzenia Nr 207/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1216


45. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1824/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1217


46. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonych numerami 2 i 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1824/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1218


47. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1824/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1219


48. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 5 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1824/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1220


49. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 6 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1824/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1221


50. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1824/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1222


51. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 8 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1824/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1223


52. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 9 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1824/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1224


53. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital", oznaczonej numerem 10 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1824/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1225


54. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1123


55. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj -Lubostroń" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1151


56. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Dietla Nr 62 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1102


57. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jabłonowskich Nr 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1103


58. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bonerowskiej Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1104


59. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 10/64 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym położonym w Krakowie przy ul. Mogilskiej Nr 98 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1105


60. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 64 usytuowanego w budynku przy ul. Stachiewicza 47 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 68% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1119


61. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5a stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 11a wraz z pomieszczeniem przynależnym wc i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1120


62. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 11 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 11a wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1121


63. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 12 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 11a wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1122


64. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 757, 801, 854 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1165


65. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian planu dochodów w działach: 801, 853, 854, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1166


66. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1167


67. Odstąpienie od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Pychowice II'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 736


68. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1170


69. Zmieniająca uchwałę Nr XC/1349/13 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1175


70. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1173


71. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta Krakowa projektu uchwały likwidującej nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej propagującej komunizm lub inny ustrój totalitarny / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1091


72. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mistrzejowice - Wschód" dot. ogródków działkowych z łąkami Mistrzejowickimi i pasem rzeki Dłubni wzdłuż ul. Mistrzejowickiej, pomiędzy ul. Morcinka i ul. L. Okulickiego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1100


73. Rozpatrzenie petycji zgłoszonych przez Pana [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk p.o. kierownika referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa] dotyczącej funkcjonowania barek w rejonie Bulwaru Czerwieńskiego / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 1168


74. Udzielenie dotacji celowej Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewulskiego w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1247


75. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1239


76. Wybór Przewodniczącego Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych / Druk nr 1256


77. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1255


78. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801 i 854, zmian w planie dochodów w dziale 900, oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1240


79. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1241


80. Połączenie dwóch filii Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie: filii nr 5 oraz filii nr 15 w jedną filię nr 5 oraz wprowadzenia zmiany w statucie Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1238


81. Zmiana uchwały Nr XXXIV/578/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1171


82. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Mistrzejowice 2 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 67% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1174


83. Zmiana w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 1261


84. Zmiana w składzie Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 1260


85. Zmiana w składzie Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 1259


86. Zmiana w składzie Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1257


87. Zmiana w składzie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1258


88. Oświadczenia, komunikaty.


89. Zamknięcie sesji.