Sesja numer XXXVII  (17 Luty 2016)


Posiedzenie nr 1  (17 Luty 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Informacja dot. opracowania pn. ''Studium rozwoju systemu transportu, w tym budowy metra''.


5. Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca parametrów i wykonania Tras Łagiewnickiej, Pychowickiej oraz Zwierzynieckiej / projektodawca Klub Radnych PO i PK/ Druk nr 740


6. Utworzenie przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej spółki Trasa Łagiewnicka spółka akcyjna / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 661


7. Zmiana uchwały Nr XCIV/1392/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 438


8. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Targowej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 669


9. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Czyżówka / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 670


10. Przyjęcie programu Kraków - Miasto Literatury UNESCO / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 676


11. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 677


12. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem frontowym i budynkiem oficyny bocznej położonej w Krakowie przy ul. Krowoderskiej Nr 54 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 678


13. Zmiana uchwały Nr XCIV/1403/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 701


14. Nadanie imienia XXXIV Liceum Ogólnokształcącemu Specjalnemu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Krakowie, ul. Kopernika 19 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 702


15. Sposób sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 712


16. Objęcie przez Radę Miasta Krakowa honorowego patronatu nad Zlotem Synów i Córek Pułku / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 695


17. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Bulwary Wisły II'' / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 715


18. Zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 725


19. Skład Komisji Nagród Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 739


20. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 750 oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 723


21. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 853 i 854 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 853 i 921 ? zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 724


22. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury Nr 27 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 692


23. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Długosza Nr 10 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 693


24. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Benedykta Nr 13 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 694


25. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Gustawa Morcinka / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 699


26. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku nr 11 położonym przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 700


27. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Gertrudy Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 713


28. Zmieniająca uchwałę Nr CXV/1187/06 w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - galerie sztuki / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 714


29. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 718


30. Opłata za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krakowie, ul. Grochowa 21 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 722


31. Rezolucja w sprawie wprowadzenia do Budżetu państwa na 2016 rok ważnych dla Krakowa zadań inwestycyjnych / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 703-R


32. Ustalenie działań dla Prezydenta Miasta Krakowa, w zakresie informacji z realizacji programu obsługi parkingowej dla Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 742


33. Zmiany w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 741


34. Oświadczenia, komunikaty.


35. Zamknięcie sesji.