Sesja numer XIV  (27 Maj 2015)


Posiedzenie nr 1  (27 Maj 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 286


5. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 287


6. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 288


7. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 289


8. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 290


9. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 291


10. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 292


11. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 293


12. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ?Młynówka Królewska ? Grottgera? / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 294


13. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 295


14. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 296


15. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 297


16. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 298


17. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 299


18. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 300


19. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ?Młynówka Królewska ? Grottgera? / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 301


20. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 302


21. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera? / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 303


22. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 304


23. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 305


24. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 306


25. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 307


26. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka-Podedworze" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 277


27. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Bochenka" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 278


28. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie-Łąki" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 279


29. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Wielickiej, Henryka Kamieńskiego'' / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 326


30. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Karmelickiej Nr 33 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 251


31. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Jana Nr 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 253


32. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 546/30198 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr 7 położonym przy ul. Kazimierza Wielkiego 42 w Krakowie, stanowiącym własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 257


33. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Bogucianka Nr 2 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 258


34. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krowoderskiej Nr 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 261


35. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 16 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Retoryka Nr 10 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 262


36. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w budynku nr 16 przy ul. Bytomskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 263


37. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 133 położonego w budynku nr 1 na osiedlu Centrum C w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 264


38. Uchwalenie ''Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 267


39. Uchwalenie ''Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2015 - 2019'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 268


40. Zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 249


41. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 273


42. Zmiana Uchwały Nr uchwała nr CXXI/1935/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2015 roku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 280


43. Wykaz dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 283


44. Skład Komisji Nagród Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 281


45. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 600 i planu wydatków w działach: 600, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 312


46. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 750, zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 852 853 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 852 i 853) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 313


47. Przyjęcie lokalnego programu osłonowego pod nazwą ''Pierwszy dzwonek'' dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + w roku szkolnym 2015/2016 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 317


48. Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 318


49. Zamiar przekształcenia Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, Plac Matejki 11, poprzez przeniesienie siedziby / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 319


50. Utworzenie Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie, ul. Mackiewicza 15 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 320


51. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 852 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 851, 853, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 314


52. Zmiana uchwały Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze, z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 315


53. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 316


54. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 276


55. Rezolucja w sprawie egzekucji komorniczej / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 284-R


56. Rezolucja do Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Prezesa Polskich Linii Lotniczych LOT / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 324-R


57. Oświadczenia, komunikaty.


58. Zamknięcie sesji.