Sesja numer III  (10 Grudzień 2014)


Posiedzenie nr 2  (10 Grudzień 2014r.)


Porządek posiedzenia


1. OTWARCIE SESJI,


2. Interpelacje Radnych.


3. Zmiana uchwały Nr CVIII/1459/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektami uchwały budżetowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 14


4. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 7


5. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 11


6. Powołanie Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 15


7. Powołanie Komisji Dyscyplinarnej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 20


8. Powołanie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 25


9. Powołanie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 17


10. Powołanie Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 18


11. Powołanie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 19


12. Powołanie Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 16


13. Powołanie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 21


14. Powołanie Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 26


15. Powołanie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 22


16. Powołanie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 23


17. Powołanie Komisji Mienia i Przedsiębiorczości Rady Miasta Krakowa / / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 27


18. Powołanie Komisji Promocji Krakowa i Turystyki Rady Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 28


19. Powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 29


20. Powołanie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 24


21. Oświadczenia, komunikaty.


22. Zamknięcie sesji.