Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu:

 

w 2013 r.

 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 645):

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2013 r. powinien osiągnąć co najmniej 12%. Gmina Miejska Kraków osiągnęła założony poziom – 36,7%

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2013 r. powinien osiągnąć co najmniej 36%. Gmina Miejska Kraków osiągnęła założony poziom – 38,1%

 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 676):

 

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2013 r. powinien wynieść maksymalnie 50%. Gmina Miejska Kraków osiągnęła założony poziom – 6,8%

 

w 2014 r.

 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 645):

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2014 r. powinien osiągnąć co najmniej 14%. Gmina Miejska Kraków osiągnęła założony poziom – 19,7%

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2014 r. powinien osiągnąć co najmniej 38%. Gmina Miejska Kraków osiągnęła założony poziom – 39,6%

 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 676):

 

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2014 r. powinien wynieść maksymalnie 50%. Gmina Miejska Kraków osiągnęła założony poziom – 16,8%

 

w 2015 r.

 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 645):

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2015 r. powinien osiągnąć co najmniej 16%. Gmina Miejska Kraków osiągnęła założony poziom – 27,4%

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2015 r. powinien osiągnąć co najmniej 40%. Gmina Miejska Kraków osiągnęła założony poziom – 100%

 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 676):

 

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2015 r. powinien wynieść maksymalnie 50%. Gmina Miejska Kraków osiągnęła założony poziom – 14,9%

 

w 2016 r.


Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2016 r. powinien osiągnąć co najmniej 18%. Gmina Miejska Kraków osiągnęła założony poziom – 33,02%

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2016 r. powinien osiągnąć co najmniej 42%. Gmina Miejska Kraków osiągnęła założony poziom – 97,47%

 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 676):

 

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2016 r. powinien wynieść maksymalnie 45%. Gmina Miejska Kraków osiągnęła założony poziom – 0%

 

w 2017 r.

 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2017 r. powinien osiągnąć co najmniej 20%. Gmina Miejska Kraków osiągnęła założony poziom – 32,1%

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2017 r. powinien osiągnąć co najmniej 45%. Gmina Miejska Kraków osiągnęła założony poziom – 100%

 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

 

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2017 r. powinien wynieść maksymalnie 45%. Gmina Miejska Kraków osiągnęła założony poziom – 0,04%

 

w 2018 r.

 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2018 r. powinien osiągnąć co najmniej 30%. Gmina Miejska Kraków osiągnęła założony poziom – 42%

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2018 r. powinien osiągnąć co najmniej 50%. Gmina Miejska Kraków osiągnęła założony poziom – 100%

 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

 

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2018 r. powinien wynieść maksymalnie 40%. Gmina Miejska Kraków osiągnęła założony poziom – 0%