Zobacz też

RADA PROGRAMOWA DS.  OCHRONY POWIETRZA 

  

Rada Programowa została powołana zarządzeniem Nr 16/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie powołania Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza w Mieście Krakowie działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa i jako specjalistyczna komisja doradcza, wspomaga działania Gminy Miejskiej Kraków w rozwiązywaniu problemów dotyczących poprawy stanu powietrza w mieście.

  

Członkowie Rady są wybitnymi naukowcami i znawcami problematyki związanej z ochroną powietrza, przedstawicielami wiodących krakowskich wyższych uczelni oraz instytucji naukowo – badawczych.

  

Podczas posiedzeń Rady Programowej podejmowane są dyskusje na temat stanu powietrza, prezentowane są rezultaty z dotychczasowych prac, a także  przedstawiane są propozycje dalszych kierunków działań dla do poprawy powietrza w Krakowie.