Skonsolidowany zakup energii elektrycznej i gazu przez podmioty gminne.

 

Informacja z działalności Komitetu Sterującego do prowadzenia działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej w roku 2012 w celu wspólnego zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na 2013 rok.

 

Informacja z działalności Komitetu Sterującego do prowadzenia działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej w roku 2013 w celu wspólnego zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na 2014 rok.

 

Informacja z działalności Komitetu Sterującego do prowadzenia działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej w roku 2014 w celu wspólnego zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2015 - 2016.

 

Informacja z działalności Komitetu Sterującego do prowadzenia działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej w roku 2016 w celu wspólnego zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na 2017 rok.

 

Informacja z działalności Komitetu Sterującego do prowadzenia działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu w roku 2016 w celu wspólnego zamówienia publicznego na zakup gazu w okresie od 1 października 2016 do 31 grudnia 2017 roku.

 

Informacja z działalności Komitetu Sterującego do prowadzenia działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej w roku 2017 w celu wspólnego zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na 2018 rok.

 

Informacja z działalności Komitetu Sterującego do prowadzenia działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu w roku 2017 w celu wspólnego zamówienia publicznego na zakup gazu w okresie od 1 października 2017 do 31 grudnia 2018 roku.