Skonsolidowany zakup energii elektrycznej i gazu przez podmioty gminne.

 

Informacja z działalności Komitetu Sterującego do prowadzenia działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej w roku 2012 w celu wspólnego zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na 2013 rok

 

Informacja z działalności Komitetu Sterującego do prowadzenia działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej w roku 2013 w celu wspólnego zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na 2014 rok

 

Informacja z działalności Komitetu Sterującego do prowadzenia działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej w roku 2014 w celu wspólnego zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2015 - 2016

 

Informacja z działalności Komitetu Sterującego do prowadzenia działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej w roku 2016 w celu wspólnego zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na 2017 rok

 

Informacja z działalności Komitetu Sterującego do prowadzenia działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu w roku 2016 w celu wspólnego zamówienia publicznego na zakup gazu w okresie od 1 października 2016 do 31 grudnia 2017 roku

 

Informacja z działalności Komitetu Sterującego do prowadzenia działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej w roku 2017 w celu wspólnego zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na 2018 rok

 

Informacja z działalności Komitetu Sterującego do prowadzenia działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu w roku 2017 w celu wspólnego zamówienia publicznego na zakup gazu w okresie od 1 października 2017 do 31 grudnia 2018 roku

 

Informacja z działalności Komitetu Sterującego do prowadzenia działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej w roku 2018 w celu wspólnego zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na 2019 rok

 

Informacja z działalności Komitetu Sterującego do prowadzenia działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu w roku 2018 w celu wspólnego zamówienia publicznego na zakup gazu w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku

 

Sprawozdanie za rok 2019 z działalności Komitetu Sterującego do prowadzenia działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej w celu wspólnego zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w kolejnych okresach zakupowych

 

Sprawozdanie za rok 2019 z działalności Komitetu Sterującego do prowadzenia działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu w celu wspólnego zamówienia publicznego na zakup gazu w kolejnych okresach zakupowych