Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu (2009):


„Kardynał Stanisław Dziwisz jest postacią ważną dla kulturowej i społecznej tożsamości Krakowa oraz wszystkich Polaków wyznania katolickiego. Jego wpływ na polskie życie publiczne obejmuje również osoby nie będące katolikami. Jest ambasadorem dobrej woli i ekumenicznego dialogu. Działalności Kardynała Stanisława nie sposób ograniczyć do służby Kościołowi.

Jako osobisty sekretarz Jana Pawła II towarzyszył mu we wszystkich podróżach zagranicznych, był oddanym pomocnikiem i przyjacielem pierwszego w historii papieża pochodzącego z Europy Środkowo-Wschodniej. Należy uznać go za uczestnika dzieła Jana Pawła II misji, którą była wytrwała praca na rzecz budowy ekumenicznego, ponadnarodowego porozumienia ludzi różnych narodowości i kultur.

Szczególnie ważnym elementem pontyfikatu Jana Pawła II są czasy stanu wojennego, gdy Jego postać była punktem odniesienia dla całej niemal opozycji demokratycznej, a pokojowa, dyplomatyczna działalność na rzecz odzyskania niepodległości stała się jednym z katalizatorów zmian w całej Europie. Kardynał Stanisław Dziwisz przez cały czas wspierał Jana Pawła II w trudnej pracy na rzecz pokoju i wolności. Jako papieski sekretarz wspomagał Karola Wojtyłę, aż do ostatnich chwil Jego życia, przynosząc Polakom otuchę i słowa nadziei.

Po mianowaniu na stanowisko Metropolity Krakowskiego 3 czerwca 2005 roku Kardynał Stanisław Dziwisz stał się orędownikiem oraz opiekunem moralnego i intelektualnego dorobku Jana Pawła II. Jest kapłanem, który dba o uniwersalne ludzkie wartości, otacza duszpasterską troską krakowian oraz liczne rzesze przybywających do miasta pielgrzymów. Dzięki duszpasterskiej pracy i postawie Księdza Kardynała, mogą oni w pełni uczestniczyć w niezwykle ważnych dla polskich katolików obrzędach, które mają miejsce w Krakowie, będącym jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków kultu religijnego".


Tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa został wręczony Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu 22 kwietnia 2009 roku, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.