Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa pastorowi Friedrichowi Magiriusowi (2005):

„Pastor Friedrich Magirius jest emerytowanym biskupem kościoła ewangelickiego. Do 1989 r. był jednym z czołowych działaczy opozycji w byłej NRD, a od 1990 r. do 2004 r. był Radnym Miasta Lipska z ramienia Partii Zielonych oraz pierwszym demokratycznie wybranym Przewodniczącym Rady Miejskiej.

W latach 1974-1982 pastor Friedrich Magirius był przewodniczącym Akcji Znak Pokuty w NRD. W latach 1982-1995 był pastorem w kościele św. Mikołaja w Lipsku (znanym z wydarzeń tzw. pokojowej rewolucji roku 1989).

Friedrich Magirius jest zaangażowany w przekazywaniu młodemu pokoleniu Niemców prawdy o czasach faszyzmu, okupacji i zbrodniach hitlerowskich w Polsce w latach II wojny światowej. Organizował liczne wycieczki młodzieży szkolnej do Polski, których celem był m.in. Kraków i Lublin oraz obozy hitlerowskie Auschwitz i Majdanek. Konsekwencją pracy w Akcji Znak Pokuty było rozpoczęcie starań o rozwinięcie dialogu niemiecko-żydowskiego. Bierze również udział w pracach lipskiego Instytutu Polskiego, jak sam mówi: Nie jest to dla niego obowiązek lecz potrzeba serca.

Pastor Friedrich Magirius, będąc orędownikiem współpracy pomiędzy Krakowem i Lipskiem, wielokrotnie odwiedzał Kraków i spotykał się z przedstawicielami Miasta Krakowa".