Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyznania Hospicjum św. Łazarza Brązowego Medalu Cracoviae Mertenti (2007):


„Ruch hospicyjny w Polsce miał swój początek w parafii Kościoła Arka Pana w Nowej Hucie. Idea opieki hospicyjnej została przeniesiona do Polski z Londynu w połowie lat siedemdziesiątych. Redaktor Halina Bortnowska, dziennikarka Tygodnika Powszechnego i ZNAKU po swoim pobycie w 1975 r. w londyńskim Hospicjum św. Krzysztofa, gdzie pracowała jako wolontariusz, podzieliła się swoimi refleksjami z członkami Zespołu Studyjnego, później Synodalnego, powstałego z inicjatywy Metropolity Krakowskiego kard. Karola Wojtyły.

Zespół kierowany przez budującego Arkę Pana ks. Proboszcza Józefa Gorzelanego jednogłośnie podjął starania utworzenia w Nowej Hucie domu - Hospicjum. Zapoznano się z działalnością Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie i uznano, że także i w Polsce należy zatroszczyć się o potrzeby fizyczne jak i duchowe chorych, cierpiących na choroby nowotworowe, niemających odpowiedniej, profesjonalnej opieki w domach rodzinnych i w szpitalach. Podjęto inicjatywę wybudowania domu hospicyjnego koło kościoła Arki Pana w Nowej Hucie.

Krakowski dom hospicyjny powstawał długie lata. Najpierw rozpoczęto składanie indywidualnych ofiar na budowę Hospicjum. Równocześnie została wyłoniona spośród członków Zespołu grupa wolontariuszy posługujących chorym na oddziale zakaźnym szpitala im. S. Żeromskiego, a także w domach pacjentów i domach opieki społecznej.

Rozpoczęte przez Zespół starania były kontynuowane od 1981 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum", utworzone przez członków Zespołu Synodalnego oraz pracowników Instytutu Onkologii w Krakowie.

Dom hospicyjny został otwarty w dniu 14 grudnia 1996 r. w obecności ok. 600 członków Towarzystwa i zaproszonych gości, którzy wspierali finansowo budowę. Metropolita Krakowski Ks. Kardynał Franciszek Macharski odprawił pierwszą Mszę Św. i poświęcił dom. W dniu 22 stycznia 1998 r. oddział stacjonarny przyjął pierwszych chorych. W 1993 r. Towarzystwo powołało Poradnię Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, przekształconą w 1996 r. w Poradnię i Zespół Opieki Hospicyjnej. W dniu 19 kwietnia 2004 r. Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Hospicjum św. Łazarza realizuje opiekę nad osobami nieuleczalnie chorymi oraz pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętym jego działalnością. Pomoc jest kierowana do pacjenta przez Oddział Stacjonarny, w ramach którego mieści się 30 łóżek; Poradnię i Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej, w którego skład wchodzą zespoły: Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowe i Zespół Opieki Długoterminowej dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży obejmujący rocznie ok. 300 pacjentów; Ośrodek Opieki Dziennej przygotowany na 10-15 pacjentów; Poradnię Obrzęku Limfatycznego oraz Zespół dla Osób Osieroconych.

Opieka hospicyjna jest bezpłatna dla chorego i jego rodziny. Znaczną role pełni w niej wolontariat organizowany i koordynowany przez Hospicjum św. Łazarza. Opieka hospicyjna jest finansowana w większości przez członków i przyjaciół Towarzystwa, których liczbę w chwili obecnej szacuje się na około 6500. Część środków jest pozyskiwana z Narodowego Funduszu Zdrowia, z funduszy grantowych Gminy Miejskiej Kraków oraz programów prowadzonych przez Zarząd Hospicjum św. Łazarza („Pola Nadziei" i Kwesta Listopadowa), jak również z działalności Fundacji Pomoc Krakowskiemu Hospicjum.
Bezinteresowna i godna najwyższego uznania działalność Hospicjum św. Łazarza pozwala osobom nieuleczalnie chorym w sposób godny przeżywać cierpienie związane z ich chorobą i kalectwem. Są otoczeni fachową opieką personelu medycznego i wolontariuszy, mają zapewnioną wszelką niezbędną pomoc medyczną, wsparcie duchowe oraz obecność drugiego człowieka, która jest tak istotna w przeżywaniu najtrudniejszych chwil.

Wobec powyższego Komisja Medalu Cracoviae Merenti" wnioskuje o odznaczenie Hospicjum św. Łazarza Brązowym Medalem Cracoviae Merenti".

 

Brązowy Medal Cracoviae Merenti został wręczony Hospicjum św. Łazarza 3 października 2007 roku, podczas uroczystej sesji Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, która odbyła się w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.