Dokument archiwalny

TRANSPORT LEARNING


Nazwa przedsięwzięcia:

TRANSPORT LEARNING - Empowerment of practitioners to achieve energy savings in urban transport
(tłum.Inspirowanie praktyków dla osiągnięcia oszczędności energetycznej w transporcie miejskim)

 

Źródło finansowania:
Agencja ds. Konkurencyjności i Innowacyjności - EACI. Program Inteligentna Energia Europa

 

Jednostka Realizująca:
Urząd Miasta Krakowa

 

Miejsce realizacji:
Gmina Miejska Kraków


Partnerzy Projektu:

1. Technische Universität Dresden, Niemcy (TUD) - koordynator
2. Edinburgh Napier University, Wielka Brytania (NAPIER)
3. University of Piraeus Research Center, Grecja (UPRC)
4. Urząd Miasta Krakowa, Polska (GMK / UMK)
5. The Association for Urban Transition, Rumunia (ATU)
6. University of Maribor, Faculty of Civil Engineering, Słowenia (UM FG)
7. Ecoinstitute Alto Adige, Włochy (ÖKI),
8. Naples Agency for Energy and the Environment, Włochy (ANEA)
9. Energy Agency of Plovdiv, Bułgaria (EAP)
10. Eco-union, Hiszpania (eco-union)
11. Group of Studies and Alternatives 21 Limited society, Hiszpania (GEA 21)
12. Forschungsgesellschaft Mobilität - Austrian Mobility Research FGM-AMOR gemeinn. GmbH, Austria (FGM-AMOR)
13. ENERGIAKLUB Association, Węgry (Energiaklub)
14. Occam Ltd., Portugalia (OCCAM)
15. University of Zilina, Słowacja (Uni Zilina)

 

Data rozpoczęcia:
3 maja 2011 r.

 

Data zakończenia:
2 stycznia 2014 r.

 

Wartość Przedsięwzięcia (dotyczy budżetu GMK):
56.140 EURO

 

Udział środków zewnętrznych:
42.105 EURO / 75%

 

Krótki opis przedsięwzięcia:

TRANSPORT LEARNING miał na celu doskonalenie wiedzy i rozwój możliwości w zakresie zrównoważonych polityk transportowych i działań w gminach i agencjach zajmujących się zarządzaniem energią oraz transportem.
Zadaniem projektu było ponadto wzmocnienie działań rynkowych w zakresie zrównoważonego transportu poprzez włączenie go do biznesowego portfolio organizacji. Dzięki tym działaniom projekt miał także wspierać regiony nadrabiające zaległości ekonomicznie.

TRANSPORT LEARNING chciał dotrzeć do szerokiego grona odbiorców poprzez działanie na szeroką skalę. W perspektywie długoterminowej projekt ma ambicje wpływać na obszary ustawicznego kształcenia i edukacji na temat zrównoważonego transportu.
W tym celu projekt stworzył i zrealizował szkolenia oraz wizyty techniczne, a ich wyniki mają zostać wykorzystane w długoterminowym horyzoncie.
Celem projektu było:

  • Dokonanie przeglądu istniejących dobrych praktyk w zakresie szkoleń na temat zrównoważonego transportu w całej UE
  • Uwzględnienie wyników przeglądu podczas tworzenia projektu szkoleń, szczególnie z punktu widzenia grup docelowych
  • Przeprowadzenie szkoleń w ośmiu krajach na osiem tematów reprezentujących interesy uczestników i najpilniejsze potrzeby w zakresie zrównoważonego transportu
  • Skupienie się na praktycznej pracy poprzez realizację konkretnych mini-projektów szkoleniowych przez uczestników szkoleń (przy współpracy z trenerami)
  • Przeprowadzenie wizyt technicznych pokazujących najlepsze praktyki w dziedzinie zrównoważonej mobilności w celu stworzenia politycznego wsparcia dla wdrażania działań dot. zrównoważonego transportu
  • Włączenie szkoleń i materiałów szkoleniowych projektu do programów akademickich oraz szkoleń organizowanych przez uczelnie wyższe w celu zapewnienia długoterminowego wpływu na studentów i pracujących specjalistów
  • Stworzenie szkoleń typu e-learning i E-centrum oraz zasobów treningowych jako kompendium wiedzy dla profesjonalistów działających w branży transportowej z całej Europy

 

Strona projektu Transport Learning: www.transportlearning.net

Broszura końcowa projektu: Mobilność zrównoważona - podręcznik dla praktyków opracowany na podstawie materiałów szkoleniowych projektu Transport Learning