1. Komisja Główna - Jadwiga Jaskiernia, pokój 254, tel. 12-616-1451, Jadwiga.Jaskiernia@um.krakow.pl

2. Komisja Rewizyjna - Monika Augustyniak , pokój 253, tel. 12-616-1293, Monika.Augustyniak@um.krakow.pl

3. Komisja Budżetowa - Jadwiga Jaskiernia, pokój 254, tel. 12-616-1451, Jadwiga.Jaskiernia@um.krakow.pl

4. Komisja Infrastruktury - Beata Czepiec, pokój 254, tel. 12-616-1451, Beata.Czepiec@um.krakow.pl

5. Komisja Mienia i Przedsiębiorczości - Wojciech Kalicki, pokój 252, tel. 12-616-1731, Wojciech.Kalicki@um.krakow.pl

6. Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Beata Czepiec, pokój 254, tel. 12-616-1451 Beata.Czepiec@um.krakow.pl

7. Komisja Edukacji - Sławomir Golański, pokój 255, tel. 12-616-1452, Slawomir.Golanski@um.krakow.pl

8. Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa - Krystyna Sitek, pokój 255, tel. 12-616-1452 Krystyna.Sitek@um.krakow.pl

9. Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków - Jadwiga Jaskiernia, pokój 254, tel. 12-616-1451, Jadwiga.Jaskiernia@um.krakow.pl

10. Komisja Praworządności - Sławomir Golański, pokój 255, tel. 12-616-1452, Slawomir.Golanski@um.krakow.pl

11. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej - Krystyna Sitek, pokój 255, tel. 12-616-1452, Krystyna.Sitek@um.krakow.pl

12. Komisja Dyscyplinarna - Beata Czepiec, pokój 254, tel. 12-616-1451, Beata.Czepiec@um.krakow.pl

13. Komisja ds. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej - Wojciech Kalicki pokój 252, tel. 12-616-1731, Wojciech.Kalicki@um.krakow.pl

14. Komisja Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej - Paweł Drożniak, pokój 252, tel. 12-616-1353, Paweł.Drozniak@um.krakow.pl

15. Komisja Rozwoju i Innowacji - Paweł Drożniak, pokój 252, tel. 12-616-1353, Paweł.Drozniak@um.krakow.pl

16. Komisja ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego - Monika Augustyniak, pokój 253, tel. 12-616-1293, Monika.Augustyniak@um.krakow.pl

17. Komisja Mieszkalnictwa - Krystyna Sitek, pokój 255, tel. 12-616-1452, Krystyna.Sitek@um.krakow.pl

18. Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza - Wojciech Kalicki, pokój 252, tel. 12-616-1731, Wojciech.Kalicki@um.krakow.pl

19. Komisja ds. Kontroli Przygotowań Miasta Krakowa do kandydowania o prawo organizacji ZIO w 2022 - Sławomir Golański, pokój 255, tel. 12-616-1452, Slawomir.Golanski@um.krakow.pl