Pogotowie interwencyjne ds. dzikich zwierząt

Na terenie Krakowa działa całodobowe pogotowie ds. zwierząt łownych oraz całodobowe pogotowie ds. zwierząt podlegających ochronie gatunkowej.

 

Powiadamianie pogotowia o konieczności interwencji odbywa się poprzez:

  • Straż Miejską Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków, całodobowy tel. alarmowy 986
  • Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Rozrywka 26, 31-419 Kraków całodobowy tel. alarmowy 12 616 59 99 

  • Wydział Kształtowania Środowiska UMK (w godzinach 7.30 do 15.30), os. Zgody 2, Kraków, tel. nr 12 616 88 86