Dokument archiwalny

Programy kierunkowe w ramach Programu "Bezpieczny Kraków"

 

- segment promocyjno-informacyjny:

Zadaniem realizowanym w ramach tego segmentu jest przekazywanie mieszkańcom szczegółowych informacji na temat działań podejmowanych przez Miasto w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Odbywa się to poprzez:

  1. współpracę z mediami,
  2. propagowanie elementów prewencyjnych programu wśród krakowian zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży poprzez informacje zamieszczone w prasie, radiu, telewizji i internecie,
  3. dystrybucję materiałów promujących Program Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków” oraz podnoszących bezpieczeństwo,
  4. zamieszczanie informacji o wydarzeniach związanych z realizacja Programu na nośnikach należących do Miasta (Magiczny Kraków, BIP, Tygodnik Grodzki),
  5. konferencje prasowe o programach i inicjatywach realizowanych w ramach „Bezpiecznego Krakowa”.