Dokument archiwalny


SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ (SIO)

 


Szczegóły dot. Systemu Informacji Oświatowej (program do pobrania, centrum pomocy SIO, akty prawne, itp.) znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://www.cie.men.gov.pl/

 

Kontakt telefoniczny w Wydziale Edukacji UMK: 12 616 5183 lub 12 616 5184

 

 

 

O P R A C O W A N I A

 

 

          Placówki oświatowe z terenu Miasta Krakowa prowadzone przez osoby prawne i fizyczne - rok szkolny 2017/2018 znajdują się na stronie https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=27315